Inspectoratul Teritorial de Munca SATU MARE

 

Modul de desfășurare a activității de eliberarea a extraselor REVISAL

Model cerere eliberare extras REVISAL

Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare aduce la cunoștința salariaților sau foștilor salariați modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor Revisal.
Conform art.7 alin.6 din H.G.nr.905/2017, privind registrul general de evidența a salariaților, obligația de eliberare a extrasului din registru revine angajatorilor.
Potrivit art.7 alin.8 din H.G.nr.905/2017, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru electronic al salariaților, având în vedere și dispozițiile art.6 din H.G.nr.1164/2022, salariatul/fostul salariat cu domiciliul în județul Satu Mare, poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare eliberarea unui extras din registru, din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat.
Cererea se poate depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare, trimite pe poștă, fax sau poșta electronică pe adresa de e-mail a Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare itmsatumare@itmsatumare.ro. În cazul trimiterii prin poșta electronică, cererea va fi semnată de petent cu semnătură olografă(scrisă) sau cu semnătură electronică si va fi insotita de copia dupa actul de identitate al solicitantului.

Datorita faptului ca respectivul extras contine date cu continut personal, acesta se comunica doar personal solicitantului sau persoanei imputernicite de acesta prin procura notariala.

Potrivit Ord. MMFPSPV nr. 826/2014, solicitantul va achita suma de 20 lei / document, suma care se poate achita la sediul ITM Satu Mare, prin mandat postal sau prin virament in contul ITM Satu Mare deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare - RO46TREZ5465032XXX006952, cod fiscal 12310099.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord